Flemingsberg central kan komma att byggas om. Bland annat väntas nya bostäder.


Elisa Niilivirta berättar om skatescenen. Vilka problem finns det?