Category: Mervärdestjänster för webben

CartoDB!

Karta över medelinkomster i Sveriges alla län. Var någonstans har vi högst respektive lägst standard i landet? Var bor de rika och var bor de fattiga? Vår karta…